Haal 70% meer resultaat uit uw opleidingen

TrainUp® is een online opleidingsevaluatiesysteem dat u helpt om:

  • De opleidingen optimaal af te stemmen op de concrete noden van uw klanten
  • De deelnemers aan te zetten tot toepassing op de werkvloer
  • De lijnmanagers aan boord te krijgen
  • Trainers aan te moedigen en te begeleiden