Management Information

Management Information vervult een unieke sleutelrol tussen vraag en aanbod op de Belgische markt van opleiding en consulting. Wij bieden :

Met Management Information plugt u in in een brede, gestructureerde informatiestroom over de vormings- en kennismarkt.

logo amar

Management Information supports AMAR, AMAR supports learning in India.